Zarząd

Mamy już wpis nowej władzy Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd

Prezes – Tadeusz Walkiewicz
Wiceprezes – Józefa Kubrak
Członek – Elżbieta Misiło
Członek – Stanisława Strama
Członek – Maria Szpilka
Skarbnik – Krystyna Horojdko

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Anna Dudek
Członek – Bogusława Dołęga
Członek – Maria Siwik